SELF EXPLANATORY

Thursday, November 5, 2009

jayyyyyyyyyyyyyyyyyyy........ELECT

2 (More) Unreleased Jay Electronica Tracks


COURTESY OF 2DOPEBOYZ.COM U ALREADY KNOWDOWNLOAD: Jay Electronica – 2 Step | Mediafire
DOWNLOAD: Jay Electronica – Suckas | MediafireJayElec

No comments: